ReadyPlanet.com
dot dot
bulletระดับความรู้ภาษาดัชต์
bulletหลักสูตรภาษาดัตช์ ข้อสอบใหม่ เพื่อสอบวีซ่า MVV
bulletหลักสูตร ภาษาดัชต์เพื่อการสื่อสารและแต่งประโยค
dot
ที่พักใกล้ I.T.L (กรุงเทพฯ) สอบถามโทร.089-8974527
dot


learndutch and pass exam
dutch school in bangkok
dutch school in bangkok
นักเรียนภาษาดัชท์ dutchschool in  bangkok
นักเรียนภาษาดัชต์
dutchschool in bangkok
นักเรียนภาษาดัชต์ dutchschool in bangkok


ทำไมต้องเลือกเรียนภาษาดัชต์ กับ ไอ.ที.แอล ?


ไอ.ที.แอล เป็นสถาบันสอนภาษาดัชต์ ที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายarticle

สถาบันสอนภาษาดัชต์ ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
ไอ.ที.แอล มีหลักสูตรการเรียนภาษาดัชต์ที่หลากหลาย เหมาะกับผู้เรียนทุก ๆ ระดับการศึกษา  ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานการศึกษาไม่สูง แต่ด้วยระบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีอันทันสมัย จะช่วยให้การเรียนภาษาดัชต์ เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับคุณ  

อาจารย์ทุกท่านที่มีคุณภาพarticle

อาจารย์ และ อาจารย์ ผู้ช่วยสอนที่มีคุณภาพ
ที่ไอ.ที.แอล เราเลือกสรรอาจารย์ทุกท่านอย่างมีคุณภาพ เรามีอาจารย์ ชาวดัชต์   และ อาจารย์ช่วยสอนชาวไทย   ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทขึ้นไป พร้อมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคในการสอน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน และเอาใจใส่ต่อพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสุดความสามารถ
*อาจารย์ช่วยสอนชาวไทย จะมีอยู่ประจำเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้เรียนที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือสื่อสารได้ไม่คล่อง และ ช่วยแนะนำเทคนิคการเรียน หรือ ช่วยอธิบายความหมาย ในบทเรียนภาษาดัชต์ให้กับผู้เรียนบางท่าน เพื่อให้เข้าใจบทเรียนภาษาดัชต์ ได้ง่ายขึ้น

ไอ.ที.แอล.หลักสูตรคุณภาพ ข้อสอบใหม่article

หลักสูตรคุณภาพ ข้อสอบใหม่

สถาบันยืนยันคุณภาพด้านการเรียนภาษาดัชต์ โดยหากคุณเข้าเรียนและทำตามที่เราแนะนำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ คุณจะสามารถสอบผ่าน MVV visa ได้หากว่าคุณเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและตั้งใจ ภายใน 6 สัปดาห์คุณยังไม่เข้าใจบทเรียน

คุณสามารถขอสิทธิ์เรียนทบทวนอย่างต่อเนื่องได้ฟรี รวมเป็นเวลา 3 เดือน (นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณจะสอบผ่านอย่างแน่นอน

 

ไอ.ที.แอล ให้คำปรึกษาด้านวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ และ ประเทศเบลเยี่ยม กับผู้เรียน

ให้คำปรึกษาเรื่องการขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์กับผู้เรียน

เพื่อให้มั่นใจว่า ภายหลังการสอบแล้ว การขอ MVV Visa ของคุณจะได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนของ ไอ.ที.แอล สามารถใช้สิทธิขอคำปรึกษาเรื่องการดำเนินการด้านวีซ่า กับผู้เชี่ยวชาญของสถาบันได้ฟรี 
 

ไอ.ที.แอล.เอาใจใส่ผู้เรียนภาษาดัชต์ เป็นรายบุคคลarticle

ผู้สอนชาวดัชต์ให้ความเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

การสอนภาษาดัชต์ของไอ.ที.แอล ให้ความเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้การเรียนภาษาดัชต์ของผู้เรียน มีประสิทธิภาพ และ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้สื่อสารกับผู้สอนชาวดัชต์อย่างทั่วถึง และผู้สอนเอาใจใส่นักเรียนทุกคนได้อย่างเต็มที่ เพื่อการเรียนมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การเรียน ภาษาดัชต์ เป็นไปได้ อย่างรวดเร็ว

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัทไอคิว โอเพนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 1201/136 ซอย ทาวน์อินทาวน์ 12 ,ลาดพร้าว 94 เขต :พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10310
มือถือ :  099-969-8997 ,096-962-2663 , 02-5309100 (ภาษาไทย)
อีเมล : leernederlandsmeti.t.l@gmail.com
เว็บไซต์ : learndutchinthailand.com